Dane firmy

Dane firmy:

Naskers Group sp. z o.o.
ul. Równa 2
62-200 Gniezno
NIP: 9522058138
REGON: 14160494

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000314999.

Kapitał Zakładowy w wysokości: 150.000PLN wpłacony w całości.